Bibliotheek Moerbeke Waas Hergebruik oud stationsgebouw

Het gebouw

De openbare bibliotheek is sinds december 2011 gevestigd in het oude stationsgebouw van Moerbeke. Dit is echter niet het eerste stationsgebouw van Moerbeke.

Sinds 1866 was Moerbeke een vertrekplaats voor drie spoorlijnen: via Daknam naar Lokeren, via Wachtebeke naar Zelzate en via Klein-Sinaai naar Stekene. Het toenmalige station was gevestigd aan het begin van de Statiestraat.

In 1910 werd het station vervangen door een nieuw stationsgebouw. Tot 1960 maakten treinreizigers hiervan gebruik. Tot 2007 waren het enkel nog de treinen van de suikerfabriek die van de sporen gebruik maakten voor het vervoer van suikerbieten. Na 2007 stond het gebouw leeg en raakte in verval.

Het stationsgebouw uit 1910 werd verworven door het gemeentebestuur Moerbeke en volledig gerestaureerd. Het gebouw heeft opnieuw dezelfde uitstraling als weleer. Aan het station is er een nieuwbouw aangebouwd, die als het ware het uitzicht vertoont als een treinloods. Deze ‘loods’ kreeg vanaf december 2011 de bibliotheek als bestemming. In het oude stationsgebouw is nu een vergaderzaal, een tentoonstellingsruimte en een voorleeshoek voor de jeugd onder gebracht. De bovenverdieping is voor de verwerking van de boeken en archiefruimte bestemd. Het geheel, station en nieuwbouw, vormt nu het cultuurcentrum van de gemeente Moerbeke.

Op 9 oktober 1914 werd het oude station door de Duitsers beschoten vanuit Eksaarde. Een aankomende trein met militairen en vluchtelingen ontspoorde. Ondanks een overleg vielen er toch veel slachtoffers te betreuren: twaalf Duitse, tien Britse en vijf Belgische soldaten samen met vijf burgerslachtoffers. Een informatiebord aan de bibliotheek herinnert ons aan deze nacht.

Standbeeld meneer Pheip

Voor de bibliotheek staat een standbeeld van Meneer Pheip. Meneer Pheip is een bekend figuur in de Vlaamse stripreeks ‘de avonturen van Nero & Co’ door Marc Sleen. In het album ‘De Zwarte Voeten’ , de 11de Nero strip, belandt Nero in Moerbeke. Hij ontmoet er de kleine, opvliegende en niet al te snuggere burgemeester van het dorp, tevens directeur van de lokale suikerfabriek. Later in het verhaal trouwt de burgemeester met de kordate Madam Pheip. Hij neemt haar achternaam aan en vanaf dan is meneer Pheip een vaste waarde in elk Nero verhaal.

Natuurlijk is het album ‘De zwarte Voeten’ en vele andere albums uit deze stripreeks te leen in de Bibliotheek.

Het standbeeld is vervaardigd door de kunstenaar Guy De Cheyne en onthuld op 24 augustus 2012 in aanwezigheid van Ridder Marc Sleen.

Beste bibliotheek

In april 2014 is de bibliotheek uitgeroepen tot tweede beste bibliotheek van Vlaanderen en Brussel. Wij mogen ons hiermee een vijf-sterren-bibliotheek noemen. De bibliotheek heeft punten verdiend op onder meer de goede sfeer in het gebouw, het behulpzame personeel en de collectie.

Samenwerking

De bibliotheek werkt veel samen met lokale verenigingen en instellingen. Zo wordt intensief samengewerkt met de scholen in Moerbeke en zijn er regelingen met het woon-zorgcentrum. Daarnaast werkt de bibliotheek nauw samen met de schepen van Cultuur. Zo zetelt de cultuuradviesraad in de bibliotheek. Ook met andere diensten van de gemeente Moerbeke wordt samengewerkt, bijvoorbeeld bij het organiseren van activiteiten.

Bovenlokale samenwerkingen komen ook geregeld voor. De Bibliotheek Moerbeke is onderdeel van Bibliowaas waardoor samenwerking met de andere 8 betrokken Wase bibliotheken vrijwel vanzelfsprekend is.

Service

Leners die om gezondheidsredenen niet (meer) naar de bibliotheek kunnen komen, krijgen hun boeken aan huis geleverd. Een medewerkster van de bibliotheek gaat op verzoek van de lener bij deze persoon langs met een nieuw pakket boeken.

Collectie

In de bibliotheek zijn boeken te vinden over onze streek. Zowel non-fictie als verhalen die zich in Moerbeke of het Waasland afspelen. Ook hebben wij boeken in de collectie van auteurs uit Moerbeke en omgeving. Natuurlijk ontbreken boeken over Reinaert de Vos niet.

Activiteiten

Naast de ‘gewone’ bibliotheekactiviteiten zoals onder meer de jeugdboekenweek, de voorleesweek, de bibliotheekweek, de jaarlijkse poëzieavond, auteurslezingen en vertellingen biedt de bibliotheek nog meer activiteiten. Zo zijn er regelmatig tentoonstellingen te bezoeken en workshops te volgen. Ook deze activiteiten vinden veelal plaats is samenwerking met andere partijen binnen of buiten de gemeente.

In de jaren 2014 – 2018 vinden verschillende activiteiten en tentoonstellingen plaats in het kader van 100 jaar WOI.

Opdrachtgever Stadsbestuur Moerbeke Waas
Realisatie 2011
BVO 1.000 - 2.500 m²
Type bibliotheek Openbare bibliotheek
Land België

Services

Ontwerp
Productie
Transport
Montage