Onderwijs Bibliotheken

Bibliotheken op universiteit en hogeschool


Het onderwijs kent veelal eigen bibliotheken. De universiteitsbibliotheken zijn vaak toegespitst op de verschillende studierichtingen.

Naast de boekenkasten zijn de studieplekken en leestafels belangrijke elementen in deze bibliotheken. Bij de universiteitsbibliotheken mogen bijzondere en/of kostbare werken vaak alleen ingezien worden.

Bibliotheken op school voor het primair onderwijs


De Bibliotheek op School betekent samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs. In het primair onderwijs werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. In het voortgezet onderwijs ligt de nadruk op leerwegondersteuning. De schoolbibliotheken kennen hun eigen specifieke eisen. EromesMarko heeft door haar uitgebreide productassortiment, de modulaire opbouw en de vele afmetingen in het kastenprogramma uiteenlopende mogelijkheden voor de inrichting van schoolbibliotheken.