Landelijke concepten

Er zijn landelijk twee inrichtingsconcepten beschikbaar (white- en blackbox). Het gaat hierbij niet alleen om het meubilair en de kasten, maar ook om het kleurgebruik, het plafond, de wanden & de vloer, de verlichting en – niet te vergeten - de buitengevel. En belangrijk: in beide concepten staat niet de inrichting, maar de collectie centraal! De inrichting staat volkomen ten dienste van de collectie, om die zo goed en aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Binnen de formule kunnen aangesloten bibliotheken kiezen voor één van de twee ontwikkelde inrichtingsconcepten.

De uitgangspunten betreffende de inrichting komen bij de white- en blackbox grotendeels overeen, alleen de gekozen uitstraling verschilt. Beide inrichtingsconcepten zetten het verleiden en verrijken van de klant centraal en zijn gebaseerd op retailprincipes. Beide concepten zijn geschikt voor verschillende soorten bibliotheekvestigingen.

  • Servicepunt / Huiskamerbibliotheek
  • Vinex / Dorp / Wijk
  • Centrale / Stadsbibliotheek